Wat doet u?

Bent u ouder dan 60 jaar? Dan komt u in aanmerking voor het zorgvernieuwingsproject. Voldoet u aan de criteria, dan helpen wij u verder met het opstarten en opvolgen van de procedure. Eens u aangesloten bent bij het project, komt een begeleider bij u langs om uw zorgvraag en woonsituatie te bespreken.

Wat doen wij?

De zorg moet kunnen gebeuren door één persoon. De uren zijn afhankelijk van de uitgestippelde ronde en worden in afspraak bepaald. De nachtzorg behelst enkel verzorgende taken zoals hulp om naar het toilet gaan, slapengaan, drinken, incontinentiemateriaal verwisselen, wisselhouding… Let wel: verpleegkundige handelingen tijdens de nachtzorg maken geen deel uit van de zorg.

Hebt u nog extra vragen? Neem dan contact op met uw thuiszorgdienst of met Darien Al-Karzoun of Gaëtane Goffin (053 85 05 08 of darien@stjozefhaaltert.be of GaetaneG@GroepSF.be) voor meer informatie. U kan ook terecht op www.extrazorg.be.