Wij hebben respect voor elke overtuiging. U kan altijd een beroep doen op de parochiepriester of pastorale medewerker. Bovendien nodigen we u elke week uit om de eucharistieviering bij te wonen. Dat kan op zondag. Bent u andere overtuigingen genegen, dan leggen wij graag contact met de bedienaars ervan.

Contact: E.Z. Hilona (hilona.verloo@skynet.be)