Zorgvernieuwingsprojecten (ZP3) bieden nieuwe, alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderen aan om langer thuis te blijven wonen. Door dit initiatief kan u de mantelzorger ontlasten en de opname in een woonzorgcentrum uitstellen of zelfs vermijden. Deze nieuwe vorm van zorgverlening is bovendien kosteloos.

Overleg

Goede afspraken maken goede vrienden. Wij gaan samen met u op zoek naar wat mogelijk is. De ZP3-initiatieven sluiten zoveel mogelijk aan bij uw behoeften en die van uw mantelzorg. Tijdens een overleg wordt samen met u, uw familie en uw zorgverleners de noodzakelijke zorg georganiseerd en geoptimaliseerd.

Ondersteuning

Sint-Jozef kan uw bestaande hulp uitbreiden, maar ook een zorgtraject op maat uitstippelen. Komt u in aanmerking voor het project, dan hebt u volgende mogelijkheden:

  • deelname aan activiteiten van de deelnemende woonzorgcentra
  • extra verpleegkundige hulp
  • nachtzorg aan huis
  • extra begeleiding door een ergotherapeut en psychosociale begeleiding
  • extra begeleiding door kinesist, logopedist of diëtist

Daarnaast blijft de 'thuis'zorg bestaan.