De gezondheidszorg heeft de laatste jaren grote stappen gezet. Deze vooruitgang biedt de mogelijkheid om nu al na te denken over hoe uw toekomstige medische zorg eruitziet. Zo kunnen uw dokter en familie rekening houden met wat u wil op het moment dat u niet langer in staat bent uw wensen te uiten.

Zorgplanning is een signaal aan uw arts en uw familie over uw zorgvisie. Cruciaal, want hoe kunnen uw zorgdragers rekening houden met uw wil, als u die zelf niet meer kenbaar kunt maken of u er zich niet meer bewust van bent.

Iemand die voor u beslist

Wettelijk gezien beslist uw familie voor u als u zelf niet meer die mogelijkheid hebt. Ziet u dat liever anders? Dan kan u een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden die voor u spreekt en over uw gezondheidszorg beslist samen met de behandelende arts.

U kan zich ook richten tot een vertrouwenspersoon die toeziet op uw rechten als patiënt. Meestal kiezen mensen een familielid of goede vriend(in). Hij/zij helpt u bij het krijgen van de noodzakelijke informatie en het inkijken van uw zorgdossier.

Wat wilt u?

Ook als u niets op papier vastlegt, zien uw behandelende arts en het zorgteam er altijd op toe dat u de best mogelijke zorg en omkadering krijgt. Toch is het goed om op voorhand een wilsverklaring op te stellen.

Negatieve wilsverklaring

In een negatieve wilsverklaring kruist u op een wettelijk document aan welke behandelingen u niet meer wenst als u zelf wilsonbekwaam bent.

Wilsverklaring euthanasie

Een wilsverklaring euthanasie legt vast dat u euthanasie wil mocht u in een onomkeerbaar coma belanden.

Alle formulieren kunnen te allen tijde door u of uw vertrouwenspersoon worden gewijzigd.