Waardig afscheid nemen van het leven is belangrijk. Niet alleen voor wie de laatste levensfase bewandelt, maar ook voor u als directe familie. Daarom dragen wij, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve zorg Aalst, de CRA en huisarts, bij tot een kwalitatieve palliatieve zorg.

Verzorgen en verzachten

Palliatieve zorg is een totaalzorg, in geestelijk en lichamelijk opzicht. Niet zozeer de lengte van het leven is belangrijk, wel de kwaliteit ervan.

Wij staan er borg voor dat u samen met de patiënt die laatste dagen optimaal doorbrengt in de omgeving die u samen gekozen hebt. Samen met de zorgploeg en ons team van palliatieve deskundigen  begeleiden en ondersteunen wij u in deze moeilijke levensfase. Waar we u dan precies in bijstaan?

  • aanbieden van comfortzorg
  • bestrijden van pijn en lichamelijke ongemakken
  • emotionele,  sociale en spirituele noden bespreken en ondersteunen
  • een open communicatie nastreven tussen alle betrokken personen, waarbij we openstaan voor zins- en levensvragen
  • ruimte scheppen voor het afscheid nemen in een warm menselijke, huiselijke sfeer
  • openstaan voor nabestaanden en ondersteuning bieden in het rouwproces