Vlot de thuiszorg even niet? Wil uw mantelzorger er enkele dagen tussenuit? Vraagt de overgang van een ziekenhuisopname naar uw eigen thuis nog tijd? Of bent u op zoek naar een beter passende woonzorgvorm? Dan geven wij aangepaste ondersteuning als tijdelijke oplossing.

Bepaalde duur

Ons centrum voor (oriënterend) kortverblijf biedt tijdelijke opvang aan zorgbehoevende ouderen met als doel aangepaste zorg en ondersteuning te bieden, de mantelzorger te ontlasten, zelfredzaamheid te stimuleren en toe te leiden naar de best passende woonzorgvorm. 

Dezelfde zorgen

Het kortverblijf biedt dezelfde diensten aan als het woonzorgcentrum: hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners. Ook de kamers hebben gelijkaardige voorzieningen. Voor een optimaal comfort beschikt u er over een televisie, telefoon en koelkast. In het oriënterend kortverblijf krijgt u daarbovenop intensieve begeleiding om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren na uw verblijf.