Woonzorgcentrum Sint-Anna bevindt zich in Haaltert. Wij willen een open huis zijn dat opvang en verzorging biedt aan valide, zorgbehoevende en dementerende ouderen. 

In cijfers

Sint-Anna is een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum. Wij beschikken over 106 opvangplaatsen, waarvan 6 mantelzorgkamers. Ons zorgaanbod is afgestemd op mensen die in fysiek en psychisch opzicht afhankelijk zijn. Bovendien stellen wij alles in het werk om mensen die palliatief of dementerend zijn de noodzakelijke laatste zorgen te bieden.

Uit de zorgen

Wij streven naar een open woon- en leefklimaat voor onze bewoners en patiënten. Het spreekt voor zich dat onze zorg vertrekt vanuit de persoonlijke noden en voorkeuren van de bewoner. Privacy, autonomie, zelfredzaamheid en geborgenheid zijn sleutelbegrippen in onze dienstverlening. Ons doel is opvangmogelijkheden te voorzien voor iedereen, ongeacht de leeftijd en behoeften. Op die manier kunnen we ouderen op een efficiënte en menselijke manier bijstaan in die soms moeilijke laatste levensfase.

Bestuur

Directeur: Jan De Maeseneire