Wij hebben respect voor elke overtuiging. U kan altijd een beroep doen op de parochiepriester of pastorale medewerker. Bovendien nodigen we u elke week uit om de eucharistieviering bij te wonen. Dat kan op dinsdag, vrijdag en tijdens het weekend. Bent u een andere overtuiging genegen, dan leggen wij graag contact met de bedienaars ervan.