Soms dwingen onvoorziene omstandigheden u tot een onmiddellijke opvang. Wij zorgen voor de nodige begeleiding en opvolging, zodat u zo snel mogelijk geholpen wordt.

Voor meer inlichtingen kan u zich richten tot de sociale dienst via onderstaand contactformulier.