Soms vergeten mensen dat ze vergeten. Dementie komt steeds vaker voor. Wij helpen de pijn en problemen die deze ziekte met zich meebrengt op een zorgzame manier te verzachten.

Opvang

Geleidelijk autonomieverlies, persoonlijkheidsveranderingen, gedragsproblemen, toenemende communicatiestoornissen, de permanente behoefte aan aandacht, veiligheid en zorg. Dit alles zorgt ervoor dat de thuisverzorging van personen met dementie een haast onmogelijke opdracht wordt. Daarom hebben wij een afzonderlijke afdeling met aangepaste begeleiding en verzorging.

Begrip

Personen met dementie leven in een wereld die ze niet meer herkennen. Ze voelen zich vaak niet begrepen. Angst is één van de meest frequente gevoelens die deze personen ervaren.  De verhuis naar een nieuwe omgeving zoals een woonzorgcentrum is geen sinecure. Daarom is het van groot belang dat wij het verleden en de interesses van deze mensen leren kennen. Naargelang van het stadium van dementie worden de patiënten opgevangen in “De Klaproos” of “De Zonnebloem”.

Op die manier kunnen wij een warme leefomgeving creëren waar geborgenheid en gerichte zorg het uitgangspunt zijn.

Referentiepersonen dementie:

Melissa Leboeuf: melissa@wzcsintanna.be
Sofie De Troeyer: sofie@wzcsintanna.be