Zorg gaat veel verder dan voldoen aan primaire behoeften. Woonzorgcentrum Sint-Anna wil u opnieuw perspectieven bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat u zich ook op uw oude dag kan blijven ontplooien.

Van sociaal belang

Sociaal contact is de basis van geluk. Daarom gaat ons animatieproject in de eerste plaats om de relatie tussen u en de mensen om u heen. Naast een ruim aanbod van ontspanningsactiviteiten zoals optredens, kooknamiddagen en uitstappen proberen we u dan ook individueel te benaderen.

De animatie gebeurt in werkkringen:

  • animatieteam
  • pastorale werkgroep
  • palliatief team
  • kwaliteitsstuurgroep en –werkgroep
  • werkgroep maaltijdgebeuren
  • werkgroep verbeteringsprojecten

Altijd op de hoogte

Alle activiteiten worden vooraf aangekondigd via het bewonerskrantje en de maandelijkse activiteitenkalenders op de prikborden. Eén keer per maand is er een grote activiteit in de polyvalente ruimte.