Vanuit onze christelijke identiteit zijn wij ervan overtuigd dat geneeskunde in de eerste plaats gericht is op het verlenen van zorg. Euthanasie is in tegenspraak met de eerbied voor de persoon, die teruggaat op de unieke relatie tussen God en mens. Openheid over euthanasie is essentieel. Onze eerste bekommernis is inzicht krijgen in de vraag van de patiënt.

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Sint-Anna sluit zich aan bij de visie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: “Wie ondraaglijke pijn lijdt en aan zijn lijden geen einde ziet, zal al snel om euthanasie verzoeken. In voorkomend geval kan van een echte autonome keuze evenwel nauwelijks sprake zijn. Juist uit respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de bewoners, is het van het grootste belang dat bewoners volgens de principes van de palliatieve zorg worden bijgestaan.”

Palliatieve sedatie

De praktijk leert dat gerichte zorgen heel wat euthanasievragen doen verdwijnen. Daarom pleiten wij ervoor elke situatie specifiek te bekijken. Natuurlijk beseffen wij dat uitzonderlijke lijdenssituaties een oplossing vragen. Als het leven mensonwaardig wordt, is palliatieve sedatie een mogelijke oplossing. 

Voor iedereen die vragen heeft rond levenseinde: www.leif.be.