Waardig afscheid nemen van het leven is belangrijk. Niet alleen voor wie de laatste levensfase bewandelt, maar ook voor u als directe familie. Daarom dragen wij bij aan een kwalitatieve palliatieve zorg.

Verzorgen en verzachten

Wij staan er borg voor dat u samen met de patiënt die laatste dagen optimaal doorbrengt in de omgeving die u samen gekozen hebt. Samen met de zorgploeg en ons team van palliatieve deskundigen  begeleiden en ondersteunen wij u in deze moeilijke levensfase. Waar we u dan precies in bijstaan?

  • aanbieden van comfortzorg
  • bestrijden van pijn en lichamelijke ongemakken
  • emotionele,  sociale en spirituele noden bespreken en ondersteunen
  • open communicatie nastreven tussen alle betrokken personen, waarbij we openstaan voor zins- en levensvragen
  • ruimte scheppen voor het afscheid nemen in een warm menselijke, huiselijke sfeer
  • openstaan voor nabestaanden en ondersteuning bieden in het rouwproces

Nog vragen over palliatieve zorgen?

Vraag naar palliatieve referente Marijke Volckaert.