Komt u graag in aanmerking voor een kamer? Aarzel dan niet om u in te schrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrij komt, brengen we u onmiddellijk op de hoogte.

Om de opname vlot te laten verlopen, maakt u best op voorhand een afspraak. Elke werkdag kan u tussen 8u30-12u30 en 13u–17u terecht bij de dienst onthaal en administratie. Onze medewerkers geven u graag alle nodige inlichtingen. U weet dan meteen of u voldoet aan alle criteria om opgenomen te worden. Bovendien is het altijd mogelijk om op voorhand kennis te maken met de instelling, accommodatie, medewerkers en andere bewoners.

Wettelijke voorschriften

Als u een plaatsje wil op onze wachtlijst, moet u voldoen aan een aantal wettelijke en organisatorische voorschriften. De volgende gegevens hebben wij van u nodig bij een definitieve opnameaanvraag:

  • medisch verslag van een radiologisch onderzoek waaruit blijkt dat u  niet lijdt aan een besmettelijke aandoening
  • medisch-verpleegkundig verslag naar RIZIV-model dat de graad van zorgbehoevendheid aanduidt
  • kopie van de identiteitskaart
  • kleefvignetten van de mutualiteit
  • contactadres(sen) van familieleden of personen die voor u instaan