Zorgvernieuwingsprojecten (ZP3) bieden alternatieve oplossingen die u in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Door dit initiatief kan u de opname in een woonzorgcentrum uitstellen of zelfs vermijden.

Loopt zelfstandig thuis wonen niet meer van een leien dakje? Dan kan u een beroep doen op ZP3 of nachtzorg aan huis. Met dit project zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Overleg

Goede afspraken maken goede vrienden. Wij gaan samen met u op zoek naar wat mogelijk is. De ZP3-initiatieven sluiten zoveel mogelijk aan bij uw behoeften en die van uw mantelzorg. Tijdens een overleg wordt samen met u, uw familie en uw zorgverleners de noodzakelijke zorg georganiseerd en geoptimaliseerd.

Ondersteuning

Woonzorgcentrum Sint-Anna kan uw bestaande hulp uitbreiden, maar ook een zorgtraject op maat uitstippelen. Komt u in aanmerking voor het project, dan hebt u volgende mogelijkheden:

  • extra verpleegkundige hulp
  • nachtzorg aan huis
  • extra begeleiding door een ergotherapeut, kinesist, logopedist of diëtist
  • extra psychosociale begeleiding

Daarnaast blijft de bestaande zorg doorgaan:

  • verpleegkundige zorg
  • gezinshulp
  • poetshulp
  • kinesitherapie
  • oppas

Voor verdere info hieromtrent, zie www.extrazorg.be