Via onderstaande link kan U het werkingsverslag van de VZW Groep Sint Franciscus raadplegen. Hierin vindt u nadere toelichting over de werking van VZW Groep Sint-Franciscus, zowel overkoepelend als op instellingsniveau: