Komt u graag in aanmerking voor een kamer? Aarzel dan niet om u in te schrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrij komt, brengen we u onmiddellijk op de hoogte.

Het is altijd mogelijk om op voorhand kennis te maken met de instelling, accommodatie,  medewerkers en andere bewoners. Ga voor u zich inschrijft even na of u voldoet aan alle criteria.

Wettelijke voorschriften

Als u wil opgenomen worden, moet u voldoen aan een aantal wettelijke en organisatorische voorschriften. De volgende gegevens hebben wij van u nodig bij een definitieve opnameaanvraag:

  • Een medisch verslag van een radiologisch onderzoek waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een besmettelijke aandoening.
  • Een medisch-verpleegkundig verslag naar RIZIV-model dat de graad van zorgbehoevendheid duidt.
  • Een kopie van de identiteitskaart.
  • Kleefvignetten van de mutualiteit.
  • Contactadres(sen) van familieleden of personen die voor u instaan.