100 jaar geleden al was zorg dragen voor de medemens de ultieme opdracht van de Congregatie "Zusters van Sint-Franciscus". Vandaag zet de Groep Sint-Franciscus die taak met evenveel inzet en enthousiasme verder.

Vijf woonzorgcentra, één doel

Groep Sint-Franciscus biedt geborgenheid aan iedereen die hulpbehoevend is. Om onze bewoners zo efficiënt mogelijk te helpen, brachten wij vijf woonzorgcentra samen in één vzw. Momenteel hebben wij plaats voor meer dan 500 mensen die we stuk voor stuk persoonlijk begeleiden. Noem het onze kerntaak: zorg dragen voor zij die niet langer zelfstandig kunnen wonen.

Stabiliteit en samenwerking

In 2002 nam het Sint-Franciscustehuis OLV Ter Veldbloemen onder zijn vleugels. Tien jaar later volgden De Zilverlinde en Sint-Jozef. Sint-Anna vervoegde zich bij de huidige koepelorganisatie in 2014. Zonder de eigenheid van haar leden aan te tasten, biedt Groep Sint-Franciscus heel wat opportuniteiten op het vlak van samenwerking en uitwisseling. De structuur werpt een dam op tegen commerciële invloeden en overnames. Bovendien waarborgen wij als overkoepelende organisatie financiële stabiliteit die al onze bewoners een kwalitatieve toekomst verzekert.

Tevreden medewerkers, tevreden bewoners

Naast die financiële stabiliteit, is een aangenaam werkklimaat het ijkpunt van Groep Sint-Franciscus. Onze medewerkers kijken elke dag met de glimlach tegemoet. Zo schenken ze niet alleen zichzelf voldoening, maar vooral de mensen voor wie ze zorgen. Overleg is een sleutelbegrip in onze dienstverlening. Want ook de betrokkenheid van familie en mantelzorgers speelt een cruciale rol om de levenskwaliteit van onze bewoners te blijven garanderen.