Organogram vzw Groep Sint-Franciscus

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering houdt toezicht op de werking van de vzw en vergadert twee keer per jaar. De Algemene Vergadering is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS
Ir. Lieven DE BAETS
Dr. Hilde DE NUTTE
Dr. Tyler HEIJNEN
Dhr. Geert HERMANS
Dhr. Marc LATAIRE
Dhr. Daan LIPPENS
Dhr. Frank MEERSSCHAUT
E.Z. Louise SCHEPENS
E.Z. Marie Céline SEGHERS
Dr. Patricia SOUFFRIAU
Mevr. Ann TAELEMANS
Dhr. Jean Marie VAN CAUWENBERGE
E.Z. Rita VAN LABEKE
Dhr. Johan VANDEN HERREWEGEN
E.Z. Linda VANDENBERGH
Dhr. Frank VERBEKE
Dhr. Wim VERCRUYSSEN
E.Z. Elza VERLOO
Dhr. Tarsi WINDEY
Dhr. Filip WYBRAEKE

 

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vergadert in principe 4x op jaarbasis en is als volgt samengesteld:

E.Z. Nicole BAEYENS, Ondervoorzitter.
Dr. Hilde DE NUTTE.
Dhr. Marc LATAIRE.
Dhr. Frank MEERSSCHAUT, Secretaris-Schatbewaarder.
E.Z. Louise SCHEPENS.
Dr. Patty SOUFFRIAU.
E.Z. Linda VANDENBERGH
Dhr. Wim VERCRUYSSEN, Gedelegeerd Bestuurder.
Dhr. Tarsi WINDEY, Voorzitter.

Directiecomité

Het Directiecomité, dat maandelijks vergadert, bepaalt het operationeel beleid van de vzw en tracht in het bijzonder de onderlinge afstemming en cohesie tussen de voorzieningen te optimaliseren. Het Directiecomité is als volgt samengesteld:

Jan De Maeseneire Directeur WZC Sint Anna (Haaltert)
Christophe Temmerman  Directeur WZC Sint Jozef (Haaltert)
Tine T'Kindt Directeur OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde (Oosterzele)
Helga De Pelsmaeker Directeur Sint-Franciscustehuis (Brakel)
Wim Vercruyssen  Gedelegeerd Bestuurder VZW

Het Directiecomité met v.l.n.r. Christophe Temmerman (Directeur Sint Jozef Haaltert), Jan De Maeseneire (Directeur Sint Anna Haaltert), Tine T’Kindt (Directeur OLV Ter Veldbloemen & De Zilverlinde Oosterzele), Wim Vercruyssen (Gedelegeerd Bestuurder VZW) en Helga De Pelsmaeker (Directeur Sint Franciscustehuis Brakel).