Wij hebben respect voor elke overtuiging. U kan altijd beroep doen op de pastorale medewerker. Bovendien nodigen we u elke eerste maandag van de maand uit om de gebedsdienst bij te wonen. Bent u andere overtuigingen genegen, dan leggen wij graag contact met de bedienaars ervan.