Zorg gaat veel verder dan het voldoen aan primaire behoeften. De Zilverlinde wil u opnieuw perspectieven bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat u zich ook op uw oude dag kan blijven ontplooien.

Animatie, ergo- en kinesitherapie

Sociaal contact is de basis van geluk. Daarom gaat ons animatieproject in de eerste plaats om de relatie tussen u en de mensen om u heen. Naast een ruim aanbod van ontspanningsactiviteiten zoals optredens, kooknamiddagen en uitstappen heeft het animatieteam ook een sterk gepersonaliseerd aanbod, zodat elke bewoner individueel benaderd wordt. Hierbij denken wij onder andere aan relaxatiebaden en aromatherapie.

Altijd op de hoogte

Alle activiteiten worden vooraf aangekondigd via het bewonerskrantje en de maandelijkse activiteitenkalenders op de prikborden. De ergotherapeuten stimuleren en werken aan het behoud van de mentale, fysische en sociale vaardigheden van de bewoners. De kinesitherapeuten staan in voor de ondersteuning van uw lichamelijk conditie. Specifieke behandelingen worden op voorschrift van een arts toegepast.