• Vlot de thuiszorg even niet? Wil uw mantelzorger er enkele dagen tussenuit? Of vraagt de overgang van een ziekenhuisopname naar uw eigen thuis nog tijd? Dan geven wij aangepaste ondersteuning als tijdelijke oplossing.

Een kortverblijf kan worden aangevraagd voor personen die zelfstandig wonen, maar ook voor zorgbehoevenden die bij familieleden inwonen.

Kortverblijf kan wanneer mantelzorgers, familieleden of andere hulpverleners afwezig zijn of even op adem wensen te komen. Senioren die na een ziekenhuisopname op kracht willen komen, krijgen tijdens een kortverblijf de nodige zorg en ondersteuning. Binnen het kortverblijf worden je dag en nacht de nodige zorgen en faciliteiten aangeboden. Je kan een beroep doen op het zorgteam dat ernaar streeft je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Voorwaarden:

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden in kortverblijf.

Een opname wordt steeds ingepland voor minimum 14 dagen en kan per 14 dagen verlengd worden.

Tussenkomst ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor het verblijf in een centrum voor kortverblijf.  U neemt best contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie.

Dagprijzen

De dagprijzen vindt U hier terug.

Inbegrepen in dagprijs

De kamers voor kortverblijf zijn onder meer voorzien van een hoog-laagbed, een nachttafel, een tafel en 2 stoelen, een zetel, een kleerkast, televisie, een koelkast en een oproepsysteem.

Inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • Verzorging
 • Zeep, shampoo en tandpasta
 • Incontinentiemateriaal
 • Maaltijden en drinkbaar water
 • Bedlinnen
 • onderhoud van de kamer
 • telefoonabonnement en TV-distributie
 • koelkast
 • WIFI

Niet inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • Doktershonoraria
 • aankoop medicatie
 • Kinesitherapie
 • kapper, pedicure,
 • wassen van het persoonlijke linnen
 • Telefoongesprekken
 • Verzorgingsmateriaal buiten het RIZIV-forfait
 • Voeding en dranken buiten de maaltijden
 • Toiletgerief, uitgezonderd zeep, tandpasta en shampoo

Hoe reserveren?

Wenst U een kortverblijf vast te leggen?  Neem tijdens de kantooruren (8:30 – 16:30u) contact op met de sociale dienst van het woonzorgcentrum op het nummer (055) 43 20 25 of via onderstaand inschrijvingsformulier in.  

Bij voorkeur brengt u tijdens deze eerste afspraak volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • klevertje van de mutualiteit

Inschrijvingsformulier