De medische vooruitgang zorgt voor levensverlenging. Mensen worden ouder dan vroeger. Levensverlenging draagt echter niet altijd bij tot de levenskwaliteit.

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning beoogt kwaliteit van leven door met de bewoner,  tijdig te communiceren over zijn wensen en zijn kijk op de zorg rond het levenseinde. Zo zijn wij op crisismomenten of momenten dat de bewoner niet meer wilsbekwaam is, op de hoogte van zijn wil.

We kunnen de wensen van de bewoner vastleggen in een aantal formulieren waaronder een plan voor de zorg rond levenseinde, een beperkingsformulier en eventueel een  wilsverklaring inzake zijn gezondheidszorg en levenseinde.

Voorafgaande  zorgplanning is echter méér dan het invullen van documenten. Het is vooral een permanent communicatieproces tussen de bewoner, zijn arts, zijn dichte omgeving en het zorgteam over zijn wensen, noden en voorkeuren zodat tot het einde toe steeds de best mogelijke zorg kan geboden worden.

Palliatieve zorg

We beschikken over een deskundig, palliatief denkend team, waarbij alle zorgverleners actief betrokken zijn.

Samen met de coördinerende geneesheren, de huisarts en het Palliatief Netwerk Zuid- Oost-Vlaanderen, kunnen we de kwaliteit van het leven van de bewoner bewaken in de palliatieve fase.

We staan in voor een totale zorg.  Daarbij proberen we zowel de fysieke, psychische, sociale en spirituele noden te bevragen en op te vangen, dit zowel van de bewoner als zijn omgeving.