Met ‘animatie’ beogen we het leven dat in onze bewoner is wakker te houden en doen openbloeien. We pogen met de animatie nieuw leven en nieuwe mogelijkheden te ontdekken bij onze bewoners  en hen nieuwe perspectieven aan te bieden in een omgeving van aandacht, warmte, geduld en liefde. 

Animatie is iets wat tussen mensen (bewoner - familie - zorgdragers) gebeurt.

Het heeft niet alleen te maken met wat we doen maar vooral met de manier waarop we het doen. We trachten met de animatie een relatie met de bewoner uit te bouwen met aandacht voor de fysieke, psychische, sociale, spirituele, existentiële en familiale aspecten van het leven.

Animatie wordt niet alleen door animatoren gedragen maar ook door het ganse zorgteam en vrijwilligers die elkaar aanvullen en ondersteunen.

Vanuit deze visie willen wij dat bewoners nog genieten van het leven. Wij willen hen hoopvol stemmen en het uitzicht geven op een zinvolle toekomst.

 

Een greep uit ons aanbod:

Iedere ochtend worden groepsactiviteiten georganiseerd: tai chi, gym, schrijfmotoriek, geheugenoefeningen, ergo- oefeningen, muziektherapie …

In de namiddag wordt er op iedere afdeling een activiteit georganiseerd. Naast de vaste maandelijks activiteiten zoals bingo, Wii-en, verjaardagsfeest, feestmaaltijd wordt er ook gewerkt aan een jaarthema. Dit jaar luidt het thema ‘In onzen tijd...'.  In 'onzen tijd' was alles beter, waren de mensen gelukkiger, gezonder en vriendelijker. We  keren terug naar de tijd van onze bewoners. Om de twee maand snijden we een nieuw item aan. We laten ‘ons huis, onze tuin, de muziek, mooie kledij en onze keuken’ aan bod komen.

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de  zwerfvuilactie, rommelmarkt, eetfestijn, kerstmarkt ten voordele van goede doelen, bedevaart, familienamiddagen, muzikale namiddagen.