Er wordt gezorgd voor de nodige begeleiding, verzorging en verpleging van de zorgbehoevende bewoner. Hierbij houdt men rekening met de specifieke wensen en behoeften van de bewoner. 

De zorgcoördinator staat in voor de continuïteit van zorg en de optimalisatie van het zorgbeleid. Zij zorgt voor een harmonische werking van de verschillende disciplines, met aandacht voor een goede organisatie en coaching. 

Per afdeling stuurt een hoofdverpleegkundige het zorgteam. Samen met de ergotherapeut, kinesist, animator, en logopedist zorgen zij voor het algemeen welzijn van de bewoners zowel op fysiek, psychisch, sociaal en relationeel vlak anderzijds.

De logistieke medewerkers en het keukenteam samen met de andere medewerkers staan mee in voor de totaalzorg