Ons woonzorgcentrum kan beroep doen op een team van vrijwilligers die bijdragen tot de uitbouw van een kwaliteitsvolle zorgverlening. 

De juiste man/vrouw op de juiste plaats

Samen met het zorgteam, familie, vrienden en mantelzorgers spelen vrijwilligers een cruciale rol binnen onze dienstverlening. Afhankelijk van hun persoonlijke interesses en vaardigheden zetten wij deze mensen op verschillende terreinen in. 

Vele handen maken de zorgen licht

WZC OLV Ter Veldbloemen is voortdurend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die hun steentje kunnen bijdragen aan een warme zorg.

Wat doet u?

  • Wandelen met de bewoners
  • Persoonlijk contact met de ouderen:  hen gezelschap houden, een babbeltje met hen slaan
  • Hulp tijdens het eten: een drinkronde organiseren
  • Ondersteuning bieden bij verzorgende taken
  • Helpen bij de animatie-activiteiten: aansluiten bij kleine en grote uitstappen of activiteiten, spelnamiddagen, de hobbyclub ...
  • Bloemen en planten verzorgen en verpotten
  • Herstellen van kledij
  • Vervoer van de bewoners binnen het woonzorgcentrum

In het kader van het Vlaamse decreet op het vrijwilligerswerk kun je rekenen op een professionele omkadering en een ongevallenverzekering .

Hebt u interesse? 

Neem contact op met Nathalie Coppens (ergotherapeute) op het nummer (09)362 71 52 of animatie.olv@groepsf.be .