WZC OLV Ter Veldbloemen participeert in het project ‘Langer thuis met extra zorg’ (ZP3-project).  Dit project zoekt naar nieuwe, alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderen, met het doel hen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Deze nieuwe initiatieven sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de oudere en hun mantelzorg (familie, vrienden, buren of de mensen uit hun naaste omgeving die helpen). Dat kan door het uitbreiden van de bestaande hulp, het aanbieden van zorg op maat en het maken van goede afspraken tussen de oudere, hulpverleners en mantelzorgers.

De deelnemende woonzorgcentra en thuiszorgdiensten werken daarvoor nauw samen.

Voor wie?

Iedere persoon vanaf 60 jaar, voor wie thuis wonen en thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan beroep doen op deze nieuwe vorm van hulpverlening.

Hoe?

De diensten die binnen het project samenwerken, slaan de handen in elkaar. Dat zorgt voor een zo goed mogelijke ondersteuning bij het thuis wonen.

Wij gaan samen met u op zoek naar wat mogelijk is voor u.

Op overlegmomenten met alle betrokkenen proberen wij samen met u de beste oplossingen te zoeken en te realiseren. Hierdoor kan de zorg- en dienstverlening en de ondersteuning thuis voor u geoptimaliseerd worden.

Voordelen?

Samen met u zoeken wij naar oplossingen die u in staat stellen om langer thuis te blijven wonen in afwachting van een verhuis naar een aangepaste woonvorm.

Wat kan je verwachten?

Voldoet u aan de criteria, dan helpen wij u verder met het opstarten en opvolgen van de procedure. Eens u aangesloten bent bij het project, komt een begeleider bij u langs om uw zorgvraag en woonsituatie te bespreken.

Tijdens een overleg wordt samen met u, uw familie en uw zorgverleners de nodige zorg georganiseerd

of uitgebreid. Voor wie in aanmerking komt voor dit project kan deze extra zorg bestaan uit:

- extra verpleegkundige hulp

- nachtzorg aan huis

- extra begeleiding door een ergotherapeut, kinesist, logopedist of diëtist

- extra psychosociale begeleiding

Daarnaast blijft uiteraard de bestaande (reguliere) zorg doorgaan o.a. verpleegkundige zorg, gezinshulp, poetshulp, kinesitherapie, oppas, dagopvang, kortverblijf, zorghotel,…

Hoe instappen in dit project?

Wenst U thuis extra zorg?  Neem tijdens de kantooruren (8:30 – 16:30u) contact op met de sociale dienst van het woonzorgcentrum op het nummer (09)362 71 52 of neem een kijkje op www.extrazorg.be.

Inschrijvingsformulier