OLV Ter Veldbloemen ligt in Oosterzele, middenin de driehoek Gent-Oudenaarde-Aalst. Wij zijn een open huis dat opvang en verzorging biedt aan valide en zorgbehoevende ouderen. 

In cijfers

OLV Ter Veldbloemen is een door de overheid erkend woonzorgcentrum dat huisvesting biedt aan 62 bewoners.  

Uit de zorgen

In een open woon- en leefklimaat vertrekt onze zorg vanuit de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de zorgvrager. Privacy, autonomie, veiligheid en geborgenheid zijn sleutelbegrippen in onze dienstverlening. Ons doel is kwalitatieve opvangmogelijkheden te voorzien voor iedereen, ongeacht de leeftijd en behoeften. Op die manier kunnen we ouderen op een efficiënte en menselijke manier bijstaan.

Bestuur

Directie: Tine T'Kindt