Heel wat bewoners kwamen samen om herinneringen op te roepen aan hun communie. De bewoners die het wat moeilijker hadden om hun verhaal te kunnen brengen kregen hulpvragen aangeboden. Aan de vele reacties konden de therapeuten afleiden dat bewoners geboeid waren door het onderwerp. Hoe meer we vertelden, hoe meer verhalen de bewoners brachten. En zoals elk communiefeest sluiten we af met het beste van het menu, het ijslam. Het lam werd aangesneden en door alle aanwezigen met smaak opgegeten.