Onze nieuwe ergo-ruimte kent veel bijval. Bewoners genieten van het uitzicht en proberen de therapeutische opdrachten tot een goed einde te volbrengen. Fijne-handmotoriek, concentratie-oefeningen, oog-handcoördinatie...bij Sofie en Nathalie moet je zijn.