Wij,

werkzaam in WZC Sint -Jozef Haaltert, een initiatief van de congregatie van de Zusters van Sint - Franciscus te Opbrakel, willen vanuit een christelijke levensvisie, werken aan een open woon-, zorg- en leefgemeenschap.

Wij willen,

vanuit een bewonersgericht denken, streven naar een optimale zorg van het individu in zijn totaliteit met maximale aandacht voor zijn autonomie, zelfredzaamheid en privacy.

Wij willen,

door vriendelijkheid, begrip en dienstbaarheid, een thuis scheppen waarbij iedere senior, ongeacht zijn zorgafhankelijkheid, zich goed voelt en waarin ieders overtuiging wordt gerespecteerd.

Wij willen,

vanuit onze multidisciplinaire deskundigheid in team, kwaliteitszorg bieden, aangepast aan de noden en wensen van de bewoner. Dynamiek, creativiteit, respect, open communicatie en permanente vorming zijn hierbij de grondpijlers voor een optimaal leef- en werkklimaat.

Wij willen,

een open huis zijn, door inspraak van de bewoner, zijn familie, de zorgverstrekker en vrijwilliger, die wensen mee te werken aan de uitbouw van een warm woon-, leef- en zorgklimaat.

Wij streven,

vanuit een toekomstgerichte visie, naar een kwalitatief hoogstaande opvang, begeleiding en verzorging voor elke bewoner, binnen financieel haalbare mogelijkheden.