Beste bewoners, familieleden, sympathisanten,

Het behoort tot onze verantwoordelijkheden u op de hoogte te houden van de situatie ten gevolge van Corona in ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen “De Pastorale”.

Wij weten dat jullie allen zeer bezorgd zijn, en zeker en vast meeleven in deze moeilijke tijd van besmettingen, vol vragen en onzekerheden, en vooral het gebrek aan contact met uw geliefden dat u ontnomen wordt.

Wij willen jullie met deze brief en latere updates, eveneens te volgen op onze website onder “Nieuws”, op de hoogte brengen van de huidige situatie.

Niettegenstaande het afsluiten van ons woonzorgcentrum, en het, van dag tot dag, strikt opvolgen van de maatregelen zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid, die de evolutie in ons WZC eveneens van kortbij opvolgen en medische raad en ondersteuning bieden, hebben wij het virus niet kunnen buiten houden.

Echter, door het opvolgen van deze maatregelen en de inzet, gedrevenheid en opmerkzaamheid van onze medewerkers, ontdekken wij heel snel vermoedelijke COVID-besmettingen.
Deze worden dan onmiddellijk in de eigen kamer (of indien dit nodig zou zijn afgezonderd in een andere plaats) in quarantaine geplaatst en getest, waarbij de nodige beschermingsmiddelen en

-maatregelen voor de medewerkers en de nodige therapeutische behandelingen worden opgestart.
Bij negatieve testen en indien de bewoner geen symptomen vertoont, kan de isolatie opgeheven

worden na akkoord van de arts of CRA (coördinerend en raadgevend arts). Bij positieve testen blijft de isolatie aangehouden tot tegenbericht van de huisarts of CRA.

Tot op heden werden er 49 testen uitgevoerd:

                                                                Totaal getest             positief                 negatief

34 Residenten assistentiewoningen        9                                  7                              2

74 Bewoners WZC                                  27                                5                             22

96 Medewerkers                                     13                                 6                             7

Vooral midden deze week is het aantal positieve bewoners en medewerkers sterk gestegen.
Het merendeel van de besmette bewoners en medewerkers stellen het echter vrij goed, en vooral de bewoners hebben heel weinig last van de gekende symptomen; 1 bewoner van de assistentiewoning krijgt palliatieve zorgen.

We vinden het echter ondoordacht dat zwaar geïnfecteerde woonzorgcentra testmateriaal krijgen van de overheid voor een volledige screening, terwijl het zo goed als zeker is dat heel veel bewoners en medewerkers besmet zijn.
Wij zitten nog in een fase waar we preventief nog veel kunnen (of hadden kunnen) doen, doch komen niet in aanmerking voor een test van alle bewoners en medewerkers.

Wij doen er echter alles aan om verdere besmettingen te voorkomen.

Wij begrijpen dat jullie vragen hebben, ongerust zijn, en zullen daar ook steeds op anticiperen. Gezien de uitval van een aantal van onze ergotherapeuten en animatoren zullen de gesprekken “in de mate van het mogelijke” worden verder gezet.

Mogen wij u echter vragen om telefonische contacten zoveel mogelijk te voeren tussen 10.30 en 12u/13.30 en 16.30u (buiten de drukste zorgmomenten).

Indien uw familielid positief test, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Wij houden u verder op de hoogte van onze situatie, rekenen op uw solidariteit en steun, en hopen op een snelle kentering van deze onverwachte pandemie.

Vriendelijke groeten,

 

 

Jean-Marie Van Cauwenberge                                                                 Dr. Hedwig Van Der Stockt
Directeur                                                                                                           CRA
en alle medewerkers.