Beste bewoners, familieleden, sympathisanten,

Zoals beloofd, houden wij u verder op de hoogte van de situatie ten gevolge van Corona in ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen “De Pastorale”:

UPDATE 17/04/2020

Bewoners met een vermoedelijke covid-19-besmetting worden onmiddellijk in de eigen kamer in quarantaine geplaatst en getest, waarbij de nodige beschermingsmiddelen en -maatregelen voor de medewerkers en de nodige therapeutische behandelingen worden opgestart. Indien uw familielid positief test, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Bewoners met een positieve COVID-test worden met ingang van 17/04 onmiddellijk geïsoleerd in de daarvoor ingerichte polyvalente zaal (quarantainezone – cohort), waarbij de nodige beschermingsmiddelen en -maatregelen voor de medewerkers en de nodige therapeutische behandelingen worden opgestart. Na een positieve test blijft de isolatie aangehouden tot tegenbericht van de huisarts of CRA (coördinerend en raadgevend arts).

 Bij een negatieve test en indien de bewoner geen symptomen vertoont, kan de isolatie in de eigen kamer opgeheven worden na akkoord van de arts of CRA (coördinerend en raadgevend arts).

 

Tot op heden werden er 68 testen uitgevoerd:

 getest                                                             Totaal                     Positief              Negatief          Overlijdens                             

34 Residenten assistentiewoningen                 9                             7                           2                        1

74 Bewoners WZC                                           45                           12                        33                       3

96 Medewerkers                                             14                            7                           7                        0

Vier van onze bewoners en twee residenten van de assistentiewoningen werden opgenomen in het ziekenhuis.

Helaas dienen wij u ook te melden dat 3 van onze bewoners van het woonzorgcentrum en 1 resident van de assistentiewoningen overleden zijn ten gevolge van covid-19, al dan niet in combinatie met onderliggende aandoeningen. Wij wensen de familie zeer veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

BEREIKBAARHEID

Wij begrijpen dat jullie vragen hebben, ongerust zijn, en zullen daar ook steeds op anticiperen.

Telefonisch contact en (skype)gesprekken buiten de quarantainezone

Mogen wij u vragen om telefonische contacten zoveel mogelijk te voeren tussen 10.30 en 12u/13.30 en 16.30u (buiten de drukste zorgmomenten).

Gezien de uitval van een aantal van onze ergotherapeuten en animatoren zullen de skypegesprekken “in de mate van het mogelijke” worden verder gezet door onze psychologe Annemie Van Wymeersch (053/85.05.05) op woensdag, donderdag en vrijdag.

Telefonisch contact en (skype)gesprekken binnen de quarantainezone (cohort)

Familie die graag een (skype)gesprek wenst met bewoners in quarantaine of een stand van zaken wenst, kunnen rechtstreeks contact opnemen via het volgende nummer: 053/85.05.08. Gelieve er rekening mee te houden dat deze bewoners zeer veel rust nodig hebben!

In nauw overleg met onze CRA en het Agentschap Zorg en Gezondheid doen wij er nog steeds alles aan om verdere besmettingen te voorkomen. Wij houden u verder op de hoogte van onze situatie, rekenen op uw solidariteit en steun, en hopen op een snelle kentering van deze pandemie.

 

Vriendelijke groeten,

 

Jean-Marie Van Cauwenberge                                                             Dr. Hedwig Van Der Stockt
Directeur                                                                                                    CRA
en alle medewerkers.