Beste allen,

 

Voor zover hierover twijfel zou bestaan, willen we hierbij nog eens verduidelijken dat voor wat betreft de voorzieningen van VZW Groep Sint Franciscus (Brakel, Haaltert, Oosterzele) alle bestaande maatregelen verder van toepassing blijven en dat dus nog steeds geen bezoek toegestaan wordt (behalve de bestaande uitzondering bij palliatieve bewoners).

Het betreft hier een standpunt dat unaniem is ingenomen door alle koepelorganisaties (VVSG, VLOZO en Zorgnet-Icuro).

We wachten de verdere officiële instructies af van het Agentschap Zorg & Gezondheid, waarbij op termijn een versoepeling van de bestaande maatregelen in het vooruitzicht wordt gesteld.