Beste bezoeker,

Voor wat betreft het terug toelaten van bezoek en de bijhorende maatregelen zijn wij, niettegenstaande de schrik voor een heropflakkering van dit heftige virus, zeer tolerant in vergelijking met onze collega's.
Wij betreuren echter de berichten van onze diensten, waaruit blijkt dat deze maatregelen door een aantal onder jullie niet gevolgd worden.
Wij willen dan nogmaals aandringen om deze maatregelen strikt op te volgen, zoniet bestaat de mogelijkheid dat wij het bezoek moeten terugschroeven en desnoods terug in lock down gaan.

Denk aan uw familieleden, onze bewoners, die reeds lang sociaal gegijzeld geweest zijn en nu terug heropleven door het bezoek,
en aan onze medewerkers die zware tijden hebben gekend en toch steeds klaar stonden om uw familielid te verzorgen en zo goed mogelijk te begeleiden.

Wij rekenen op uw medewerking !