Het Sint-Franciscustehuis is de pionier op het vlak van integratie van dieren in de zorgsector. 

De aanwezigheid van huisdieren op de afdelingen houdt  een sterke affectieve dimensie in en zorgt voor positieve beïnvloeding op lichamelijk en psychologisch vlak

Een gezelschapsdier kan de mens niet vervangen, maar kan toch een aanvullende factor zijn, bouwt een brug tussen heden en verleden en wordt bron van communicatie. Speelt ook een intermediaire rol in het aangaan van een gesprek of in het begroeten van elkaar én brengt de gevoelens en emotionele noden van de mens spontaan onder de aandacht.

De huishond Bazil fungeert als co-therapeut. Zij zorgt voor afleidende stimuli, die een belangrijke rol spelen in het omgaan met pijn, stress, eenzaamheid.  Ze  brengt ook gezelschap, troost, veiligheid, structuur, tevredenheid, bezigheid, lichamelijk contact, plezier en afleiding.