START BOUWWERKEN

De bouwwerken gaan van start.

Vanaf 22 oktober 2018 begint de aannemer met het afzetten van de werfzone en de voorbereidende werken voor het plaatsen van de funderingen.

Dit houdt in dat vanaf dan er een volledig nieuwe toegang en uitgang voorzien wordt voor bezoekers en personeelsleden (zie plan).

Daarmee samengaand is er een volledig nieuw parkeerbeleid.

Achteraan het domein zijn er voldoende parkeermogelijkheden gecreëerd, wij vragen aan iedere bezoeker en personeelslid om dit te respecteren.

ELKE parkeerplaats vooraan het gebouw (plaatsen aan het gebouw of langs de weg) zijn allemaal VERBODEN voor zowel parkeren als stationeren.

Ook voor de binnenplaats (aan de ingang) geldt er een volledig PARKEERVERBOD. Dit om te toegang toe te laten vooreerst voor de BRANDWEER, de toegang voor het werfverkeer en de leveringen van het rustoord.

Wij danken uw voor uw bereidheid om dit op te volgen en zijn ervan overtuigd dat dit zo vlot mogelijk zal verlopen.